НАЧАЛО

АБОНАМЕНТ

РЕКЛАМА

БАНКОВИ ДАННИ

F.A.Q.

Speditor IM

КОНТАКТИБанкови данни


"Спедитор НЕТ" ООД, гр. София
Сметка в ЛЕВА:

Банка: Oбединена българска банка АД

BIC: RZBBBGSF

IBAN: BG16RZBB91551069006617

Забележка !!!

При плащане с Вносна бележка в "основание за плащане" посочете името на фирмата !!!

Моля в полето "Основание за плащане" на платежното нареждане указвайте периода на предплащане в месеци – примери:

  1. Абонамент за 1 месец
  2. "Вашата фирма" ООД, предплащане за 6 месеца

В полето "Наредител" вписвайте точното име на фирмата, в противен случай Спедитор НЕТ не гарантира навременното активиране на достъпа!

Можете да платите и с кредитна/дебитна карта, след като влезете в системата, от меню "Абонамент" - Плащане с карта.

Уведомяваме ви, че от 01 Януари 2008 година "Спедитор НЕТ" ООД издава фактури без подпис и печат.
Съгласно чл.7, ал. 1 и чл. 8 от Закона за счетоводството и писмо на МФ No. 91-00-46 от 25.03.2003 г. печатът не е задължителен реквизит на фактурата, а подписите са заменени с идентификационни номера.

Ако извършате превод в ЕВРО, може да го направите в долната сметка. В НЕЯ НЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ПРЕВОДИ В ЛЕВА!!!

"Спедитор НЕТ" ООД, гр. София
Сметка в ЕВРО:

Банка: ProCredit Bank Bulgaria

BIC: PRCBBGSF

IBAN: BG79PRCB92301449446401

 

© INFO Speditor NET - 2004 - 2023   e-mail: info@speditor.net, тел. 02 8553028, 02 8553129 или мобилен 088 9553129