НАЧАЛО

АБОНАМЕНТ

РЕКЛАМА

БАНКОВИ ДАННИ

F.A.Q.

Speditor IM

КОНТАКТИ


Реклама Условия за реклама

Общи Условия и цени за реклама в порталния уеб сайт www.speditor.net
English | Deutsch


1. Реклама в настоящите условия означава графичен и/или текстов материал, предоставен от РЕКЛАМОДАТЕЛ на Спедитор НЕТ ООД, за публикуване в порталния уеб сайт www.speditor.net срещу заплащане.

2. Публикуване на реклама се извършва след предварителна писмена резервация за избрана позиция, одобрение на резервацията и рекламните материали от страна на Спедитор НЕТ и получен банков превод на сумата за реклама.

3. Писмена резервация за публикуване на реклама и заплащането на дължимата сума се извършва не по-късно от 3 работни дни преди публикуването и.

4. Спедитор НЕТ ООД предоставя на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ избрана от него позиция за публикуване на реклама. В случаите, когато РЕКЛАМОДАТЕЛЯТ не разполага със собствен рекламен проект, изработването на реклама от Спедитор НЕТ ООД се заплаща допълнително като самостоятелна услуга.

5. Рекламните банери трябва да отговарят на следните формати: JPEG, PNG, GIF; размер до 200 Kb.Скролиращите текстове трябва да са възможно най-къси (до 120% върху екран с ширина 1920 пиксела и размер на шрифта 9 pt).

6. Предоставеният рекламен проект се публикува в 00:00 часа на заявената дата на определеното място в зависимост от избраната рекламна позиция и се деактивира в 24:00 часа след изтичане на посочената крайна дата за публикуване. Ако рекламата не е стартирала след 00:00 часа на заявената дата, то тя се деактивира със съответното закъснение след 24:00 часа на посочената крайна дата.

7. Максималната продължителност за реклама на някои позиции е 1 месец. Възможно е продължение на рекламата, ако 7 дни преди края на периода няма други желаещи за позицията.

8. Ако РЕКЛАМОДАТЕЛ реши да прекрати своя реклама, времето за реакция от страна на Спедитор НЕТ е 2 работни дни. Всеки започнат минимален интервал за плащане се счита за изразходван. Не се възстановяват предплатени суми. Оставащата предплатена сума може да се използва и за друг вид реклама на по-късен етап.

9. РЕКЛАМОДАТЕЛЯТ трябва да заяви желанието си за получаване на статистика за рекламата. Ако такова бъде заявено със закъснение, статистиката ще стартира при първа възможност след този момент. За определени позиции с много големи импресии, например, но не само 2, 2Б и Б, не се предоставя статистика за показвания. Не винаги е възможно да се предостави статистика за кликове на реклами, водещи директно към електронна поща или телефон.

10. Спедитор НЕТ ООД има правото да променя рекламната тарифа по всяко време, без това да води до промяна за вече предплатена реклама.

11. Спедитор НЕТ ООД не носи отговорност за съдържанието на публикуваната реклама, нито за достоверността на информацията относно рекламираните стоки, услуги и пр., нито за претърпени, възможни, предвидими и непредвидими щети, настъпили вследствие от невярна, неточна или подвеждаща реклама.

12. РЕКЛАМОДАТЕЛЯТ носи изцяло отговорността за верността на информацията относно рекламираните от него стоки, услуги и други, както и за претърпени, възможни, предвидими и непредвидими щети, причинени на трети лица вследствие от невярна, неточна или подвеждаща реклама, която той е предоставил.

13. Не се допускат следните видове реклами:
- Примамки – рекламата на продукт с много ниска цена, чрез който се привлича потребителя към покупка от фирмата, когато в действителност тя няма достатъчно наличности от рекламирания продукт;
- Пирамидални схеми - схеми за популяризиране на продукт или услуга, при която възмездяването идва най-вече от привличане на други клиенти към схемата, а не от продажбата или консумацията на продукти;
- Заблуждаваща реклама - заблуждаваща е всяка реклама, която по какъвто и да е начин, включително по начина на нейното представяне, подвежда или може да подведе лицата, до които е адресирана или достига, и поради това може да повлияе на тяхното икономическо поведение или по тези причини нанася или може да нанесе вреди на конкурент;
- Сравнителна реклама - сравнителна реклама е всяка реклама, която пряко или косвено идентифицира конкурента или предлагани от него стоки или услуги;
- Реклама, която не е пряко или косвено свързана с транспортния бранш.

14. При установяване от страна на Спедитор НЕТ, че рекламодателят, възлагайки реклама на определен продукт, стока или услуга, нарушава определени разпоредби и/или нарушава общественото доверие, въвежда в заблуждение, ощетява финансово потребителите на системата, не може да бъде осъществен контакт на посочените координати за връзка към рекламирания продукт, нарушава нормалното функциониране, злепоставя или вреди на системата, Спедитор НЕТ има право да преустанови всякакви последващи реклами на същите и/или да прекрати предсрочно рекламата, като всяко искане за обезщетение или връщане на предплатени суми от страна на рекламодателя е изключено.

15. В случаите, когато се налага прекъсване на реклама поради необходимост от публикуване на спешни съобщения на Спедитор НЕТ ООД или по технически или други извънредни причини, времето през които е направено прекъсването се компенсира с удължаване на общото време на избраната рекламна позиция.

16. Настоящите условия са задължителни за двете страни и при наличието на кореспонденция с последвало плащане за рекламиране в системата се счита, че рекламодателят се е запознал със същите и при неспазването им, Спедитор НЕТ ООД си запазва правото да отложи, отмени и/ или прекрати публикуването на заявена реклама.

17. Заплащането се извършва авансово до 3 работни дни преди стартиране на кампанията. Всички цени са в евро без вкл. ДДС и са дължими към Speditor NET - Австрия - ДДС № ATU71472989

18. Спедитор НЕТ си запазва правото да анулира резервация, в случай, че плащането не постъпи преди датата на стартиране на кампанията.

19. Видовете реклама и тарифни планове са описани в сайта на адрес: http://info.speditor.net/reklama.htm
 

© INFO Speditor NET - 2004 - 2023   e-mail: info@speditor.net, тел. 02 8553028, 02 8553129 или мобилен 088 9553129